top of page
shutterstock_101332396.jpg

אימון מנהלים

מטרת אימון המנהלים היא לשפר את התוצאות העסקיות והמיומנויות הניהוליות של המנהל צוות/חטיבה /ארגון בראשו הוא עומד.

 

האימון עוסק ביצירת התאמה בין רצונותיו של המנהל וערכיו לבין מטרות ומבנה הארגון.

האימון עוזר למנהל להכיר את עצמו טוב יותר כאדם וכמנהל .

 

תהליך האימון כולל:

מיפויי התחומים בהם צריך המנהל להשתפר.

חזון אישי ומקצועי

הצבת מטרות ויעדים

בהירות ומיקוד

כלים לשיפור מיומנויות ניהול אנשים וזמן

אסטרטגיות פעולה

חלק מהנושאים בהם עוסקים באימון:

ניהול זמן

אפקטיביות עובדים

הנעת עובדים

התנהלות המנהל מול כפיפים, קולגות ומנהליו

 

ארגון הבוחר לאמן את מנהליו תורם לקידום אישי ולתפוקות גבוהות יותר של מנהליו ושל כל אחד מעובדיו, מגביר את אפקטיביות העובדים, את שביעות רצונם ומקדם מטרות ויעדי הארגון.

 

מנהלים מצליחים לעשות שינויים משמעותיים בזכות תהליך האימון,הצלחת התהליך טמונה בשילוב בין הכלים מעולם היעוץ הארגוני, עולם האימון, והניסיון הרב במשאבי אנוש בארגונים בכלל ובהייטק בפרט.

bottom of page